Dotacje UE

Fundusze Europejskie Unia Europejska

„REMA” S.A. realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnych pilarek opartych na nowatorskich materiałach konstrukcyjnych i układach wewnętrznych w celu zwiększenia precyzji cięcia, stopnia automatyzacji i poziomu bezpieczeństwa użytkowania”

w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez Przedsiębiorstwa

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych zautomatyzowanych pilarek opartych na nowatorskich układach wewnętrznych oraz wytrzymałym materiale konstrukcyjnym. W ramach niniejszego projektu, „REMA” S.A. przeprowadzi badania przemysłowe oraz prace rozwojowe celem opracowania innowacyjnych zautomatyzowanych pilarek opartych na nowatorskich układach wewnętrznych i optymalnie dobranych materiałach konstrukcyjnych. W wyniku przedsięwzięcia wprowadzone zostaną na rynek nowe produkty: pilarki: formatowa, oraz pośrednia (hybrydowa) łącząca cechy pilarki formatowej i panelowej. Wprowadzenie na rynek innowacji wpłynie na wzbogacenie oferty rynkowej o urządzenia optymalne pod względem funkcjonalności. Nowe pilarki znajdą bowiem zastosowanie zarówno w produkcji przemysłowej mebli i usługach budowlanych, jak i w małych warsztatach stolarskich. Uniwersalność ta związana będzie z ich nowatorskim i ergonomicznym designem (średnia wielkość, poręczność) oraz odpowiednią konstrukcją układów wewnętrznych.

Nowe pilarki cechować się będą innowacyjnymi właściwościami takimi jak:
> większa powtarzalność nastawów
> krótszy czas podawania (dot. pilarki pośredniej)
> wyższa skuteczność odpylania
> wzrost bezpieczeństwa pracy
> podwyższona trwałość
> krótszy czas nastawu
> mniejszy zakres drgań
> większa sztywność stołu
> mniejsza odchyłka agregatu tnącego
> mniejsza strzałka ugięcia stołu.

Całkowita wartość projektu: 2 988 073,44
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 988 073,44
Kwota dofinansowania UE: 2 047 033,98

www.mapadotacji.gov.pl

Pliki do pobrania:

.pdf
Fundusze Europejskie Unia Europejska

„REMA” S.A. realizuje projekt pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

oś priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
działanie 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem projektu jest wyprodukowanie nowatorskiej automatycznej pilarki formatowej. Realizacja projektu ma wpłynąć na zwiększenie mocy produkcyjnych, dzięki czemu możliwe będzie rozszerzenie oferty o produkt dorównujący klasą do pilarek najlepszych światowych producentów. W ramach realizowanego projektu wdrożone zostaną wyniki własnych prac B+R, przeprowadzonych na przełomie 2013 i 2014 roku, które doprowadziły do opracowania innowacyjnej automatycznej pilarki formatowej, opartej na nowatorskich materiałach konstrukcyjnych oraz nowych technologiach układów wewnętrznych. W celu uruchomienia produkcji innowacyjnego produktu na skalę przemysłową, w ramach realizowanego projektu stworzona zostanie nowoczesna linia produkcyjna, składająca się z obrabiarek i urządzeń pomocniczych.

Całkowita wartość projektu: 3 930 096,00
Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 195 200,00
Kwota dofinansowania UE: 1 917 120,00

www.mapadotacji.gov.pl

Pliki do pobrania:

.pdf