Dotacje UE

zapytania ofertowe

Wybór wykonawcy do zapytania ofertowego 2/2017

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu: "Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopodobnych z jednoczesną eliminacją wad" który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 2/2017 w zakresie zakupu i dostawy stacji roboczych, wybrana została oferta złożona przez inFUS z Olsztyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

Wybór wykonawcy do zapytania ofertowego 1/2017

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu: "Wdrożenie własnych wyników prac B+R w przedsiębiorstwie REMA SA w celu rozpoczęcia wytwarzania innowacyjnej pilarki poprzecznej optymalizującej" który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 1/2017 w zakresie wykonania prac budowlano-adaptacyjnych w budynkach produkcyjnych, wybrana została oferta złożona przez Budrem Nowik Sp. z o.o. z Kętrzyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

Wybór wykonawcy do zapytania ofertowego 2/2017

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu: "Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopodobnych z jednoczesną eliminacją wad" który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 2/2017 w zakresie zakupu i dostawy stacji roboczych, wybrana została oferta złożona przez inFUS z Olsztyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

Wybór wykonawcy do zapytania ofertowego 1/2017

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu:

"Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad" który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 1/2017 w zakresie zakupu oprogramowania Solidworks, wybrana została oferta złożona przez Premium Solutions Polska Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy.

Pliki do pobrania:

.pdf

Sprostowanie do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 2/2017 z dn. 25.08.2017 r.

dotyczy projektu: "Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopodobnych z jednoczesną eliminacją wad" który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na zakup i dostawę: stacji roboczych


Pliki do pobrania:

.pdf

Sprostowanie do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 1/2017 z dn. 24.08.2017 r.

dotyczy projektu: "Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad", który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

w zakresie: zakupu oprogramowania Solidworks

Pliki do pobrania:

.pdf

Sprostowanie do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 1/2017 z dn. 25.08.2017 r.

dotyczy projektu: "Wdrożenie własnych wyników prac B+R w przedsiębiorstwie REMA SA w celu rozpoczęcia wytwarzania innowacyjnej pilarki poprzecznej optymalizującej", który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

zakres zapytania: prace budowlano-adaptacyjne w budynkach produkcyjnych

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

dotyczy projektu:
"Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopodobnych z jednoczesną eliminacją wad"
który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Dotyczące projektu pn:
"Wdrożenie własnych wyników prac B+R w przedsiębiorstwie REMA SA w celu rozpoczęcia wytwarzania innowacyjnej pilarki poprzecznej optymalizującej"
który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

dotyczy projektu:

"Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad"
który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

Projekt: "Opracowanie koncepcji napędu piły optymalizującej" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 1.2. "Sektorowe programy B+R" WoodINN

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, wybrana została oferta złożona przez Politechnikę Gdańską.

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe

w związku z wyborem wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem koncepcji napędu piły optymalizującej. Kod CPV - 73000000-2 - usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1.2 Sektorowe programy B+R - WoodINN Program Operacyjny inteligentny Rozwój

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 14/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3
Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie
1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie wytworzenia nowej oczyszczarki wybrana została oferta złożona przez firmę Zakład Mechaniczny Bogdan Gacioch z Kętrzyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 15/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3
Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostarczenia instalacji sprężonego powietrza wybrana została oferta złożona przez firmę Alup Kompressoren Polska Sp. z o.o. z Janek k/Warszawy

Pliki do pobrania:

.pdf

Sprostowanie

W informacji z dnia 12.10.2016 r., dotyczącej wyboru wykonawcy prac remontowo-adaptacyjnych, w wyniku omyłki pisarskiej podana została nieprawidłowa nazwa firmy, której oferta została wybrana w wyniku postępowania ofertowego nr 12/2016 dotyczącego projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”
pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R”

Właściwa nazwa firmy, której oferta została wybrana to Budrem Nowik Sp. z o.o. z Kętrzyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 13/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie wykonania linii elektrycznej zasilającej wraz z rozdzielnią wybrana została oferta złożona przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Monkiewicz z Reszla.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 12/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie wykonania prac remontowo-adaptacyjnych wybrana została oferta złożona przez firmę Usługi budowlane Roman Nowik z Kętrzyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2016

w sprawie Instalacji sprężonego powietrza KOD CPV 42123410-4, 42123610-6
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie
1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie
1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP" pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R".

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2016

w sprawie wytworzenia nowej oczyszczarki - 1 szt (KOD CPV 43720000-6, 43721000-3)
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R".

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016

w sprawie linii elektrycznej zasilającej wraz z rozdzielnią ( KOD CPV 31210000-1, 31200000-8)
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2016

w sprawie wykonania prac remontowo-adaptacyjnych( KOD CPV 45400000-1, 45300000-0,45410000-4,45261000-4,45213252-4)
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 11/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy 3 sztuk dźwigów montażowych ruchomych 2 KOD CPV 42414320-0 wybrana została oferta złożona przez firmę "Mipromet" Sp. z o.o. Masłomiąca.

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016

w sprawie dostawy dźwigu montażowego ruchomego KOD CPV 42414320-0
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 10/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy spawarki z osprzętem spawalniczym – szt. 2 KOD CPV 42662000-4, wybrana została oferta złożona przez firmę "Metalzbyt" Sp. z o.o. z Olsztyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 9/2016

dotyczącym projektu: PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy frezarki pionowej CNC KOD CPV 42623000-9, wybrana została oferta złożona przez firmę APX Technologie Sp. z o.o..

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016

w sprawie dostawy spawarki z osprzętem spawalniczym – 2 szt. (KOD CPV 42662000-4)
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 5/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy centrum obróbkowego poziomego CNC, wybrana została oferta złożona przez firmę APX Technologie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2016

w sprawie dostawy frezarki pionowej CNC KOD CPV 42623000-9
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 8/2016

dotyczącym projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy tokarki, wybrana została oferta złożona przez firmę Fabrykę Obrabiarek Precyzyjnych "AVIA" S.A. z Warszawy.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 7/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie wykonawcy prac remontowo-adaptacyjnych (KOD CPV 45400000-1, 45420000-7, 45300000-0, 4541000004,45261000-4), wybrana została oferta firmy „Budrem Nowik” z Kętrzyna, która spełniała wszystkie wymogi formalne i otrzymała najwyższą ilość punktów.

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2016

w sprawie wykonania prac remontowo-adaptacyjnych
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie
1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie
1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP" pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016 w sprawie dostawy tokarki CNC, kod CPV: 42621100-6

dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie
1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie
1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP" pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 2/2016

dotyczącego przygotowania kompleksowej usługi związanej z organizacją udziału Zamawiającego w imprezie targowej DREMA Poznań, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania:

.pdf

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 6/2016

dotyczącego projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
dotyczącego wykonania prac remontowo-adaptacyjnych.

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2016 w sprawie dostawy centrum obróbkowego poziomego CNC KOD CPV 42632000-5, 42638000-7

dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2016 w sprawie wykonania prac remontowo-adaptacyjnych

dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe nr 2

w sprawie przygotowania kompleksowej usługi związanej z organizacją udziału Zamawiającego w targach DREMA - Poznań w dniach 13-16 września 2016 r.

Pliki do pobrania:

.pdf

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 4/2016

w sprawie dostawy centrum obróbkowego poziomego CNC KOD CPV 42632000-5, 42638000-7

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe (w celu analizy rynku) Nr REMA/RPWM.01.03.05/2016/1

Z dnia 11.05.2016 r.
Dotyczące przygotowania kompleksowej usługi związanej z organizacją udziału Zamawiającego w imprezach targowych: a) Impreza targowa Drema Poznań zaplanowana w terminie od 13 do 16 września 2016 roku;
b) Impreza targowa LIGNA Hannover zaplanowana w terminie od 22 do 26 maja 2017 roku;
c) Impreza targowa Drema Poznań zaplanowana w terminie od 19 do 22 września 2017 roku;

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016 w sprawie dostawy centrum obróbkowego poziomego CNC KOD CPV 42632000-5, 42638000-7

dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe nr REMA/RPWM.14.03.2016/SW z dnia 14.03.2016

dotyczące zakupu zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowanie Studium Wykonalności, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Oś Priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr REMA/RPWM.14.03.2016/SW

dotyczącym zakupienia zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Studium Wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego, Oś Priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałanie 1.3.5. Usługi dla MŚP, informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wybrana została oferta złożona przez firmę BPE EURO TARGI Teresa Prondzińska z Warszawy.

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe

w związku z wyborem wykonawcy na dostarczenie wibrometru.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym

dotyczącym projektu: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020
Projekt: "Opracowanie innowacyjnych pilarek opartych na nowatorskich materiałach konstrukcyjnych i układach wewnętrznych w celu zwiększenia precyzji cięcia, stopnia automatyzacji i poziomu bezpieczeństwa użytkowania"
Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, wybrana została oferta złożona przez P.U.H. POLTRADE TECHNOLOGIES S.C. P. D. Widziewicz, ul. Boczna 9, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 3/2015

dotyczącym projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy wyważarki, wybrana została oferta złożona przez firmę "CIMAT" Sp. o.o. z Bydgoszczy.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym

dotyczącym projektu PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020
Projekt: "Opracowanie innowacyjnych pilarek opartych na nowatorskich materiałach konstrukcyjnych i układach wewnętrznych w celu zwiększenia precyzji cięcia, stopnia automatyzacji i poziomu bezpieczeństwa użytkowania"
Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, wybrana została oferta złożona przez Politechnikę Gdańską.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 2/2015

dotyczącym projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, wybrana została oferta złożona przez firmę Abplanalp Sp. z o.o. z Warszawy, która zaoferowała Centrum pionowe VF-4.

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

związanej z poprawą funkcjonalności układu wrzecionowego pilarek oraz systemu odpylania.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie dostawy Wyważarki

dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R”

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie dostawy Frezarki Pionowej CNC

dotyczy projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R”

Pliki do pobrania:

.pdf