Chat with us, powered by LiveChat

Dotacje UE

zapytania ofertowe

Rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 8/2018 z dnia 16 października 2018 r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 8/2018 z dnia 16 października 2018 r. na realizację zadań dotyczące zakupu ELEMENTÓW PNEUMATYKI założonych we wniosku aplikacyjnym.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: PNEUMAT SYSTEM SP. Z O.O.
Firma została wybrana na dostawcę ELEMENTÓW PNEUMATYKI zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Projekt pn. „Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad” realizowany jest w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

Pliki do pobrania:

.pdf

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 7/201

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż postępowanie ofertowe na dostawę PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH z 11 października 2018 r. uznaje się za nierozstrzygnięte ze względu na brak ofert.

Projekt pn. „Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad realizowany jest w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego.

Pliki do pobrania:

.pdf

Rozpoczęliśmy poszukiwanie zadań dotyczących zakupu elementów pneumatyki

Szanowni Państwo,  

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie zadań dotyczących zakupu elementów pneumatyki zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym pn. ,,Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad” współfinansowanego w ramach działania 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie Sektorowe B+R; Numer wniosku: POIR.01.02.00-00-0091/17.

Termin składania ofert do dnia 24.10.2018 r. do godziny 09:00.

Prosimy o złożenie oferty na załączonym wzorze ofert, ze względów wymogów formalnych związanych z wymogami programu operacyjnego oferty złożone nie na wzorze nie mogą być brane pod uwagę.

Pliki do pobrania:

.pdf .pdf

Postępowanie ofertowe na dostawę PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH z 30 sierpnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż postępowanie ofertowe na dostawę PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH z 30 sierpnia 2018 r. uznaje się za nierozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Projekt pn. „Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad realizowany jest w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

Pliki do pobrania:

.pdf

Rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 4/2018/REMA z 10.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 4/2018/REMA z 10.09.2018 r. dotyczące zakupu MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH założonych we wniosku aplikacyjnym.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: QUAY BHU Sp. z o.o.

Firma została wybrana na dostawcę układów łożyskowych, przekładni, pasy, koła pasowe zębate, zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Projekt pn. „Opracowanie nowatorskiej pilarki panelowej z przesuwnym agregatem tnącym” realizowanego w ramach Działania 1.2.: „Innowacyjne firmy”, Poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

Zapytanie ofertowe na zakup: materiałów konstrukcyjnych

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie w przedsiębiorstwie nowatorskiej pilarki panelowej z przesuwnym agregatem tnącym ” współfinansowanego w ramach Działania 1.2.1.: „Sektorowe programy B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie RPWM.01.02.01-28-0002/17-000,

w załączeniu przesyłamy zapytanie ofertowe na zakup: materiałów konstrukcyjnych.

Oferty proszę składać do dnia 18.09.2018r. do godziny 09:00.

Zachęcamy do składania ofert.


Pliki do pobrania:

.pdf .pdf

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

Szanowni Państwo,    

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie zadań dotyczących zakupu przyrządów pomiarowych zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym pn. ,,Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad” współfinansowanego w ramach działania 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie Sektorowe B+R; Numer wniosku: POIR.01.02.00-00-0091/17.

Termin składania ofert do dnia 07.09.2018 r. do godziny 09:00.

Prosimy o złożenie oferty na załączonym wzorze ofert, ze względów wymogów formalnych związanych z wymogami programu operacyjnego oferty złożone nie na wzorze nie mogą być brane pod uwagę.


Pliki do pobrania:

.pdf .pdf

Rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 5/2018

Pragniemy poinformować, iż rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 5/2018 z dnia
10 sierpnia 2018 r. na realizację zadań dotyczące zakupu ENKODERA Z OSPRZĘTEM założonych we wniosku aplikacyjnym.

Pliki do pobrania:

.pdf

Omyłka pisarska w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/2018

Z powodu omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/2018 nie dodano rubryki na uzupełnienie całkowitej ceny netto i całkowitej ceny brutto przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym załącza się poprawny dokument.

Pliki do pobrania:

.pdf

Poszukiwanie zadań dotyczących zakupu enkodera z osprzętem

Szanowni Państwo,    

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie zadań dotyczących zakupu enkodera z osprzętem zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym pn. ,,Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad” współfinansowanego w ramach działania 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie Sektorowe B+R; Numer wniosku: POIR.01.02.00-00-0091/17.

Termin składania ofert do dnia 20.08.2018 r. do godziny 09:00.

Pliki do pobrania:

.pdf .pdf

Informacja o wyborze dostawcy do zapytania ofertowego 3-2018-REMA elementy ruchu działanie 1.2.1.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 3/2018/REMA z 16.07.2018 r. dotyczące zakupu ELEMENTÓW RUCHU założonych we wniosku aplikacyjnym.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od:

a) Albeco Sp. z o.o. - spółka ta została wybrana na dostawcę łożysk i szyn liniowych zgodnie ze specyfikacją zapytania ofertowego
b) Pivexin Technology Sp. z o.o. - spółka ta została wybrana na dostawcę zębatek precyzyjnych zgodnie ze specyfikacją zapytania ofertowego
c) Albeco Sp. z o.o. - spółka ta została wybrana na dostawcę precyzyjnych wałków prowadzących chromowanych, szlifowanych, HRC 59-64 zgodnie ze specyfikacją zapytania ofertowego

Projekt pn. „Opracowanie nowatorskiej pilarki panelowej z przesuwnym agregatem tnącym” realizowanego w ramach Działania 1.2.: „Innowacyjne firmy”, Poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

Informacja o wyborze dostawcy do zapytania ofertowego 2-2018-REMA elementy pneumatyki działanie 1.2.1.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 2/2018/REMA z 16.07.2018 r. dotyczące zakupu ELEMENTÓW PNEUMATYKI założonych we wniosku aplikacyjnym.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: PUH PNEUMATYKA S.C.

Firma została wybrana na dostawcę ELEMENTÓW PNEUMATYKI zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Projekt pn. „Opracowanie nowatorskiej pilarki panelowej z przesuwnym agregatem tnącym” realizowanego w ramach Działania 1.2.: „Innowacyjne firmy”, Poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

Rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. na realizację zadań dotyczące zakupu ELEMENTÓW RUCHU założonych we wniosku aplikacyjnym.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: PIVEXIN TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Firma została wybrana na dostawcę ELEMENTÓW RUCHU zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Projekt pn. „Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad” realizowany jest w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/REMA

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie w przedsiębiorstwie nowatorskiej pilarki panelowej z przesuwnym agregatem tnącym ” współfinansowanego w ramach Działania 1.2.1.: „Sektorowe programy B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie RPWM.01.02.01-28-0002/17-000,

w załączeniu przesyłamy zapytanie ofertowe na zakup: elementów ruchu

Oferty proszę składać do dnia 24.07.2018r. do godziny 09:00

Zachęcamy do składania ofert.


Pliki do pobrania:

.pdf .pdf

Zapytania ofertowe do projektu 1.2.1. RPO

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie w przedsiębiorstwie nowatorskiej pilarki panelowej z przesuwnym agregatem tnącym ” współfinansowanego w ramach Działania 1.2.1.: „Sektorowe programy B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie RPWM.01.02.01-28-0002/17-000,

w załączeniu przesyłamy zapytanie ofertowe na zakup: elementów pneumatyki.

Oferty proszę składać do dnia 24.07.2018r. do godziny 09:00

Zachęcamy do składania ofert.


Pliki do pobrania:

.pdf .pdf

Rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż rozstrzygnięto postępowanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. na realizację zadań dotyczące zakupu ELEMENTÓW PNEUMATYKI założonych we wniosku aplikacyjnym.

Pliki do pobrania:

.pdf

Rozstrzygnięto postępowanie ofertowe na MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE z 14 czerwca 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż rozstrzygnięto postępowanie ofertowe na MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE z 14 czerwca 2018 r. dotyczące zakupu MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH założonych we wniosku aplikacyjnym.

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe 4/2018

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie zadań dotyczących zakupu elementów pneumatyki zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym pn. ,,Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad” współfinansowanego w ramach działania 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie Sektorowe B+R; Numer wniosku: POIR.01.02.00-00-0091/17.

Termin składania ofert do dnia 25.06.2018 r. do godziny 09:00.

Pliki do pobrania:

.pdf .pdf

Rozstrzygnięto postępowanie ofertowe na realizację zadań z 04 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż rozstrzygnięto postępowanie ofertowe na realizację zadań z 04 czerwca 2018 r. dotyczące zakupu komputerów klasy stacji roboczych założonych we wniosku aplikacyjnym.
Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: Firmy COCON Systemy Komputerowe Grzegorz Korzeniewski.
Firma została wybrana na dostawcę komputerów klasy stacji roboczych zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego.
Projekt pn. „Opracowanie w przedsiębiorstwie nowatorskiej pilarki panelowej z przesuwnym agregatem tnącym”, współfinansowanego w ramach Działania 1.2.1.: ,,Sektorowe programy B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie RPWM.01.02.01-28-0002/17-000.
Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe 3/2018 działanie 1.2. WoodINN

Szanowni Państwo,    

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie zadań dotyczących zakupu elementów ruchu zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym pn. ,,Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad” współfinansowanego w ramach działania 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie Sektorowe B+R; Numer wniosku: POIR.01.02.00-00-0091/17.

Termin składania ofert do dnia 22.06.2018 r. do godziny 09:00.

Pliki do pobrania:

.pdf .pdf

Wybór wykonawcy do zapytania ofertowego 2/2018

Informacja w załączniku .pdf

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku z realizacją projektu pn.

„Opracowanie w przedsiębiorstwie nowatorskiej pilarki panelowej z przesuwnym agregatem tnącym ” współfinansowanego w ramach Działania 1.2.1.: „Sektorowe programy B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie RPWM.01.02.01-28-0002/17-000,

w załączeniu przesyłamy zapytanie ofertowe na zakup: komputerów klasy stacji roboczych.

Zachęcamy do składania ofert.

Pliki do pobrania:

.pdf

Sprostowanie do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 2/2018 z dn. 24.05.2018 r.

dotyczy projektu: "Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopodobnych z jednoczesną eliminacją wad", który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

na zakup materiałów konstrukcyjnych

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadań dotyczących zakupu materiałów konstrukcyjnych, zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie Sektorowe programy B+R; Numer wniosku: POIR.01.02.00-00-0091/17.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji dotyczącej przetargu 02/2018.

Pliki do pobrania:

.pdf .pdf

W związku z zapytaniem ofertowym w dniu 26.02.2018, nr 1/2018 na zakup elementów automatyki dotyczącym projektu:

Projekt: "Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania ofertowego 01/2018

Oferta dotyczy zapytania ofertowego opublikowanego w bazie konkurencyjności / opublikowanego na stronie internetowej http://rema-sa.pl/ / otrzymanego drogą elektroniczną / otrzymanego w siedzibie spółki1 na realizację zadań dotyczących zakupu Elementy automatyki urządzenia; panel operatorski, sterownik PLC, serwonapęd, wejścia cyfrowe, wyjścia cyfrowe, silniki serwo, komunikacja, okablowanie, zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad” ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie Sektorowe programy B+R; Numer wniosku: POIR.01.02.00-00-0091/17.

Pliki do pobrania:

.pdf .pdf

Wybór wykonawcy do zapytania ofertowego 2/2017

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu: "Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopodobnych z jednoczesną eliminacją wad" który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 2/2017 w zakresie zakupu i dostawy stacji roboczych, wybrana została oferta złożona przez inFUS z Olsztyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

Wybór wykonawcy do zapytania ofertowego 1/2017

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu: "Wdrożenie własnych wyników prac B+R w przedsiębiorstwie REMA SA w celu rozpoczęcia wytwarzania innowacyjnej pilarki poprzecznej optymalizującej" który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 1/2017 w zakresie wykonania prac budowlano-adaptacyjnych w budynkach produkcyjnych, wybrana została oferta złożona przez Budrem Nowik Sp. z o.o. z Kętrzyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

Wybór wykonawcy do zapytania ofertowego 2/2017

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu: "Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopodobnych z jednoczesną eliminacją wad" który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 2/2017 w zakresie zakupu i dostawy stacji roboczych, wybrana została oferta złożona przez inFUS z Olsztyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

Wybór wykonawcy do zapytania ofertowego 1/2017

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu:

"Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad" który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 1/2017 w zakresie zakupu oprogramowania Solidworks, wybrana została oferta złożona przez Premium Solutions Polska Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy.

Pliki do pobrania:

.pdf

Sprostowanie do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 2/2017 z dn. 25.08.2017 r.

dotyczy projektu: "Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopodobnych z jednoczesną eliminacją wad" który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na zakup i dostawę: stacji roboczych


Pliki do pobrania:

.pdf

Sprostowanie do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 1/2017 z dn. 24.08.2017 r.

dotyczy projektu: "Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad", który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

w zakresie: zakupu oprogramowania Solidworks

Pliki do pobrania:

.pdf

Sprostowanie do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 1/2017 z dn. 25.08.2017 r.

dotyczy projektu: "Wdrożenie własnych wyników prac B+R w przedsiębiorstwie REMA SA w celu rozpoczęcia wytwarzania innowacyjnej pilarki poprzecznej optymalizującej", który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

zakres zapytania: prace budowlano-adaptacyjne w budynkach produkcyjnych

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

dotyczy projektu:
"Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopodobnych z jednoczesną eliminacją wad"
który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Dotyczące projektu pn:
"Wdrożenie własnych wyników prac B+R w przedsiębiorstwie REMA SA w celu rozpoczęcia wytwarzania innowacyjnej pilarki poprzecznej optymalizującej"
który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

dotyczy projektu:

"Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad"
który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

Projekt: "Opracowanie koncepcji napędu piły optymalizującej" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 1.2. "Sektorowe programy B+R" WoodINN

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, wybrana została oferta złożona przez Politechnikę Gdańską.

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe

w związku z wyborem wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem koncepcji napędu piły optymalizującej. Kod CPV - 73000000-2 - usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1.2 Sektorowe programy B+R - WoodINN Program Operacyjny inteligentny Rozwój

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 14/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3
Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie
1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie wytworzenia nowej oczyszczarki wybrana została oferta złożona przez firmę Zakład Mechaniczny Bogdan Gacioch z Kętrzyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 15/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3
Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostarczenia instalacji sprężonego powietrza wybrana została oferta złożona przez firmę Alup Kompressoren Polska Sp. z o.o. z Janek k/Warszawy

Pliki do pobrania:

.pdf

Sprostowanie

W informacji z dnia 12.10.2016 r., dotyczącej wyboru wykonawcy prac remontowo-adaptacyjnych, w wyniku omyłki pisarskiej podana została nieprawidłowa nazwa firmy, której oferta została wybrana w wyniku postępowania ofertowego nr 12/2016 dotyczącego projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”
pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R”

Właściwa nazwa firmy, której oferta została wybrana to Budrem Nowik Sp. z o.o. z Kętrzyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 13/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie wykonania linii elektrycznej zasilającej wraz z rozdzielnią wybrana została oferta złożona przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Monkiewicz z Reszla.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 12/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie wykonania prac remontowo-adaptacyjnych wybrana została oferta złożona przez firmę Usługi budowlane Roman Nowik z Kętrzyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2016

w sprawie Instalacji sprężonego powietrza KOD CPV 42123410-4, 42123610-6
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie
1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie
1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP" pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R".

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2016

w sprawie wytworzenia nowej oczyszczarki - 1 szt (KOD CPV 43720000-6, 43721000-3)
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R".

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016

w sprawie linii elektrycznej zasilającej wraz z rozdzielnią ( KOD CPV 31210000-1, 31200000-8)
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2016

w sprawie wykonania prac remontowo-adaptacyjnych( KOD CPV 45400000-1, 45300000-0,45410000-4,45261000-4,45213252-4)
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 11/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy 3 sztuk dźwigów montażowych ruchomych 2 KOD CPV 42414320-0 wybrana została oferta złożona przez firmę "Mipromet" Sp. z o.o. Masłomiąca.

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016

w sprawie dostawy dźwigu montażowego ruchomego KOD CPV 42414320-0
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 10/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy spawarki z osprzętem spawalniczym – szt. 2 KOD CPV 42662000-4, wybrana została oferta złożona przez firmę "Metalzbyt" Sp. z o.o. z Olsztyna.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 9/2016

dotyczącym projektu: PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy frezarki pionowej CNC KOD CPV 42623000-9, wybrana została oferta złożona przez firmę APX Technologie Sp. z o.o..

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016

w sprawie dostawy spawarki z osprzętem spawalniczym – 2 szt. (KOD CPV 42662000-4)
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 5/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy centrum obróbkowego poziomego CNC, wybrana została oferta złożona przez firmę APX Technologie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2016

w sprawie dostawy frezarki pionowej CNC KOD CPV 42623000-9
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 8/2016

dotyczącym projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy tokarki, wybrana została oferta złożona przez firmę Fabrykę Obrabiarek Precyzyjnych "AVIA" S.A. z Warszawy.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 7/2016

dotyczącym projektu:
PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie wykonawcy prac remontowo-adaptacyjnych (KOD CPV 45400000-1, 45420000-7, 45300000-0, 4541000004,45261000-4), wybrana została oferta firmy „Budrem Nowik” z Kętrzyna, która spełniała wszystkie wymogi formalne i otrzymała najwyższą ilość punktów.

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2016

w sprawie wykonania prac remontowo-adaptacyjnych
dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie
1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie
1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP" pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016 w sprawie dostawy tokarki CNC, kod CPV: 42621100-6

dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie
1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie
1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP" pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 2/2016

dotyczącego przygotowania kompleksowej usługi związanej z organizacją udziału Zamawiającego w imprezie targowej DREMA Poznań, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania:

.pdf

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 6/2016

dotyczącego projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
dotyczącego wykonania prac remontowo-adaptacyjnych.

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2016 w sprawie dostawy centrum obróbkowego poziomego CNC KOD CPV 42632000-5, 42638000-7

dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2016 w sprawie wykonania prac remontowo-adaptacyjnych

dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe nr 2

w sprawie przygotowania kompleksowej usługi związanej z organizacją udziału Zamawiającego w targach DREMA - Poznań w dniach 13-16 września 2016 r.

Pliki do pobrania:

.pdf

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 4/2016

w sprawie dostawy centrum obróbkowego poziomego CNC KOD CPV 42632000-5, 42638000-7

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe (w celu analizy rynku) Nr REMA/RPWM.01.03.05/2016/1

Z dnia 11.05.2016 r.
Dotyczące przygotowania kompleksowej usługi związanej z organizacją udziału Zamawiającego w imprezach targowych: a) Impreza targowa Drema Poznań zaplanowana w terminie od 13 do 16 września 2016 roku;
b) Impreza targowa LIGNA Hannover zaplanowana w terminie od 22 do 26 maja 2017 roku;
c) Impreza targowa Drema Poznań zaplanowana w terminie od 19 do 22 września 2017 roku;

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016 w sprawie dostawy centrum obróbkowego poziomego CNC KOD CPV 42632000-5, 42638000-7

dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe nr REMA/RPWM.14.03.2016/SW z dnia 14.03.2016

dotyczące zakupu zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowanie Studium Wykonalności, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Oś Priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr REMA/RPWM.14.03.2016/SW

dotyczącym zakupienia zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Studium Wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego, Oś Priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałanie 1.3.5. Usługi dla MŚP, informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wybrana została oferta złożona przez firmę BPE EURO TARGI Teresa Prondzińska z Warszawy.

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe

w związku z wyborem wykonawcy na dostarczenie wibrometru.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym

dotyczącym projektu: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020
Projekt: "Opracowanie innowacyjnych pilarek opartych na nowatorskich materiałach konstrukcyjnych i układach wewnętrznych w celu zwiększenia precyzji cięcia, stopnia automatyzacji i poziomu bezpieczeństwa użytkowania"
Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, wybrana została oferta złożona przez P.U.H. POLTRADE TECHNOLOGIES S.C. P. D. Widziewicz, ul. Boczna 9, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 3/2015

dotyczącym projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie dostawy wyważarki, wybrana została oferta złożona przez firmę "CIMAT" Sp. o.o. z Bydgoszczy.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym

dotyczącym projektu PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020
Projekt: "Opracowanie innowacyjnych pilarek opartych na nowatorskich materiałach konstrukcyjnych i układach wewnętrznych w celu zwiększenia precyzji cięcia, stopnia automatyzacji i poziomu bezpieczeństwa użytkowania"
Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, wybrana została oferta złożona przez Politechnikę Gdańską.

Pliki do pobrania:

.pdf

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr 2/2015

dotyczącym projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R"

informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, wybrana została oferta złożona przez firmę Abplanalp Sp. z o.o. z Warszawy, która zaoferowała Centrum pionowe VF-4.

Pliki do pobrania:

.pdf

Zapytanie ofertowe w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

związanej z poprawą funkcjonalności układu wrzecionowego pilarek oraz systemu odpylania.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie dostawy Wyważarki

dotyczy projektu: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R”

Pliki do pobrania:

.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie dostawy Frezarki Pionowej CNC

dotyczy projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP"
pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R”

Pliki do pobrania:

.pdf